PARK OB MUCUNOVI ULICI

Rajko Kotnik Rajko Kotnik  –  06. 07. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Park v trenutni obstoječi obliki ni primeren oz. prilagojen za starejše občane in spremljevalce otrok, ki pridejo v učilnico na prostem, V MC Radvanje ni javne površine, ki bi bila namenjena druženju (srečujemo se s pomanjkanjem primernega prostora). Z realizacijo projekta bi se krepil tudi med soseski odnosi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Projekt je povezan z že obstoječo učilnico na prostem in predlaganim otroškim igriščem. Park bi bilo potrebno infrastrukturno prilagoditi, da bi bilo primerno tudi za starejše občane (klopi, nekaj košev za odpadke, mize za družabne igre…)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup primerne urbane opreme (klopi, miz, koši…) Postavitev urbane opreme na primeren prostor Vsa zemljišča so v lasti MOM (ni potrebno posebnih dovoljenj)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Macunova ulica, na travnati površini med ulico in gozdom.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Park bi bil bolj dostopen za starejše občane, za stare starše in starše, ki spremljajo otroke. Zmanjšali bi se socialna izolacija občanov, saj bi se lahko družili na skupnem prostoru. Dvignila bi se kvaliteta (socialnega) življenja.