Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
19. 5.–27. 6. 2022

Mestna občina Maribor za naslednje proračunsko obdobje - 2023–2024 - načrtuje 1 milijon evrov za participativni proračun. V njem lahko s podajanjem predlogov in glasovanjem sodeluje vsak občan oz. občanka, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in je star/a več kot 15 let. S tem soodloča o porabi teh sredstev. Radi bi slišali, kaj predlagate v Mestni občini Maribor. Tako aktivno prispevate k izboljšanju kakovosti življenja v mestu. Vabljeni k oddaji projektnega predloga tudi letos, za projekte, ki jih bomo izvedli v letih 2023 in 2024. Skupaj bomo poskrbeli, da bo Maribor še boljši.

2

PREGLED PREDLOGOV
28. 6.–30. 9. 2022

Strokovna komisija bo pregledala vse oddane predloge in na seznam za glasovanje uvrstila le tiste, ki ustrezajo pogojem (merilom). Pogoji za oddajo projektnih predlogov so zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanov, hkrati pa zagotavljajo, da so projektni predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo širši javni interes.

3

GLASOVANJE
1. 10.–16. 10. 2022

Med 1. in 16. oktobrom, 2022 boš odločal/-a o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev, namenjenih za posamezno območje v okviru participativnega proračuna. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV
2023

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila izglasovane projekte. Izglasovane projekte bo župan vključil v predlog proračuna Mestne občine Maribor za leti 2023 in 2024.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in sprotno posodabljanje njihovega statusa.