CONSUL

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna Mestne občine Maribor si lahko oddal do 10. novembra 2020.  

Vstopi

Glasuj

Med 3. in 10. decembrom boš odločal/-a o porabi 500.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2022.    

Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge projektov, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti, ne presegajo višine sredstev namenjenih za posamezno območje in ustrezajo predpisanim pogojem iz poziva. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. Poleg spletnega je možno tudi osebno glasovanje, in sicer na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Urnik bo objavljen.

Spremljaj

Izglasovani projekti bodo uvrščeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2021 in 2022.

Za izvajanje izglasovanih projektov bo skrbela občina v sodelovanju s predlagatelji izglasovanih projektov. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov, postopek izvedbe projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.