Participativni proračun 2023–2024!

Mestna občina Maribor za naslednje proračunsko obdobje - 2023–2024 - načrtuje 1 milijon evrov za participativni proračun. V njem lahko s podajanjem predlogov in glasovanjem sodeluje vsak občan oz. občanka, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in je star/a več kot 15 let. S tem soodloča o porabi teh sredstev. Radi bi slišali, kaj predlagate v Mestni občini Maribor. Tako aktivno prispevate k izboljšanju kakovosti življenja v mestu. Spodaj si lahko ogledate, katere projekte so Mariborčani in Mariborčanke izglasovali za izvedbo v letih 2021 in 2022 in kateri so že izvedeni. Vabljeni k oddaji projektnega predloga tudi letos, za projekte, ki jih bomo izvedli v letih 2023 in 2024. Skupaj bomo poskrbeli, da bo Maribor še boljši.

Vstopi 

Predlagaj

Svoj predlog projekta lahko oddaš od 19. maja do 27. junija 2022.

Vstopi 

Glasuj

Med 1. in 16. oktobrom, 2022 boš odločal/-a o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev, namenjenih za posamezno območje v okviru participativnega proračuna. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. 

Spremljaj

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi participativnega proračuna bo  občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa.