Predlagaj!

Svoj predlog projekta si lahko oddal/-a od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen je proračun?

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen naj bo predlog?

Med 1. in 16. oktobrom 2022 boš soodločal/-a o porabi 1.000.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni. Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let.

In če vse štima?

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije. Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju. V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka. O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko obdobje!

Vrednotenje projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vse prejete predloge.

Komisija bo preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog ne ustreza vnaprej določenim kriterijem, bo izločen. Komisija bo vse predloge tudi ovrednotila.

Oddani predlogi (269)

Spremljaj!

Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

In moja vloga?

V tej fazi participativnega proračuna bo  občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa, ti pa lahko vse to budno spremljaš na tej strani (www.mariborsodeluj.si). Spremljanje projektov je omogočeno vsem, torej tudi neregistriranim uporabnikom. 

In nato?

Z implementacijo izglasovanih predlaganih projektov smo s skupnimi močmi pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja v Mariboru.