Predlagaj!

Svoj predlog projekta si lahko oddal/-a od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen je proračun?

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 19. maja do 27. junija 2022.

Kakšen naj bo predlog?

Med 1. in 16. oktobrom 2022 boš soodločal/-a o porabi 1.000.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni. Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let.

In če vse štima?

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije. Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v trenutnem proračunskem obdobju. V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka. O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednje proračunsko obdobje!

Glasuj!

Med 1. in 16. oktobrom 2022 odločaš o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Kaj?

Med 1. in 16. oktobrom, 2022 boš odločal/-a o porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Glasoval/-a boš lahko za oddane predloge, ki so izvedljivi, zakoniti, v občinski pristojnosti in ne presegajo višine sredstev, namenjenih za posamezno območje v okviru participativnega proračuna.

Kdo?

Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat. 

Kako?

Poleg spletnega bo mogoče tudi glasovanje na papirju, in sicer: po pošti, na naslov MOM, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, osebno na sedežu občine na navedenem naslovu, v sprejemni pisarni št. 14 (do 13. ure), ali v kateri od mestnih četrti/krajevnih skupnosti v času uradnih ur (tam bodo na voljo tudi tiskani obrazci). 

Spremljaj

Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Maribor in izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi participativnega proračuna bo občina skrbela za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in za sprotno posodabljanje njihovega statusa.


Predlogi (86)