Ozelenitev ulice na Taboru

Selena Selena  –  27. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V mestnih središčih drevesa dajejo senco in s tem ohlajajo ozračje ter posledično tudi asfaltirana področja, čistijo zrak, umirjajo veter, zadržujejo pa tudi veliko prašnih delcev, omilijo hrup in še bi lahko naštevala. Pred kratkim je neurje na tem področju podrlo kar nekaj dreves, zato bi bilo še kako smiselno, da se jih nadomesti z novimi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam zasaditev drevoreda vzdolž Ljubljanske ulice med dvema križiščema. S tem drevoredom bi se vizualno ločili stanovanjski bloki ter pločnik z cestiščem. Za pešce in sprehajalce z kužki bi bila senca, še posebej v poletni vročini še kako dobrodošla. V kolikor bi se dodala še kakšna klopca za sedenje bi bilo zelo luštno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo kupiti in zasaditi strokovno utemeljena in smiselna drevesa. Kupiti in smiselno umestiti klopco ali dve za krajši počitek.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zasaditev drevoreda bi bila na Ljubljanski ulici in sicer od začetka križišča Ljubljanske ulice z Fochevo ulico do krožišča Ljubljanske ulice z Ulico pariške komune.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem bi se izboljšali bivalni pogoji ter kakovost bivanja stanovalcev v neposredni bližini zelo prometne ceste. Imeli bi manj prašnih delcev, ki jih dvigujejo avtomobili v svojih stanovanjih, zmanjšal bi se hrup mimo vozečih vozil, zrak bi bil bolj svež, drevesa bi s svojo senco omilila tudi poletno vročino. Celotni izgled te prometne ulice bi bil na pogled prijetnejši.