Nadgradnja zunanjega fitnesa na igrišču OŠ Malečnik

Urška K. Urška K.  –  27. 06. 2022  –  Območje 2
Zunanji fitnes na igrišču OŠ Malečnik
Zunanji fitnes na igrišču OŠ Malečnik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izkušnje preteklih dveh let, odkar so postavljene obstoječe naprave zunanjega fitnesa na igrišču OŠ Malečnik, kažejo velik interes otrok, mladine in tudi odraslih krajanov KS Malečnik po tovrstni obliki telesne aktivnosti, ki popestri vsakodnevno potrebo in željo po gibanju. Otroke ves čas spodbujamo, naj preživijo čim več prostega časa zunaj, naj bodo telesno aktivni, naj se družijo s sovrstniki. S postavitvijo zunanjih fitnes naprav bomo poskrbeli za vse našteto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obstoječi opremi zunanjega fitnesa bi dodali vodoravno lestev s plezalnim drogom za izvajanje plezalnih in dvižnih vaj na rokah. Dogradili bi ravno klop za krepitev mišic nog ter nagnjeno klop za izvajanje vaj, namenjenim krepitvi trebušnih in prsnih mišic. Za mišice nog bi še dodatno poskrbeli s postavitvijo štirih fitnes naprav (kolo, tekač, hoja in naprava za razteganje nog).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obstoječo opremo zunanjega fitnesa na igrišču OŠ Malečnik bi obogatili z dodatnimi napravami, namenjenimi krepitvi mišic. Ponudnik bi opravil ogled terena. Naročnik bi po navodilu ponudnika oz. izvajalca pripravil teren. Izvajalec bi izvedel vsa dela, potrebna za funkcionalno in varno uporabo opreme. Zagotovil bi certifikat o skladnosti (SIST EN 16630-2015). Opremo bi dobavil, dostavil in zmontiral.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na športnem igrišču OŠ Malečnik.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z dodatnimi napravami k obstoječim bi obogatili ponujene aktivnosti in krajane še bolj motivirali ter vzpodbudili k zdravemu načinu življenja v svojem okolju.Vrednost projekta: 12000 €Nima definiranih mejnikov