Betonske mize za šah in namizni tenis v parku

Doris Š. Doris Š.  –  26. 06. 2022  –  Območje 2
ping-pong-table.jpg
ping-pong-table.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja problematiko aktivnega preživljanja prostega časa v samem urbanem centru in pomanjkljivo športno infrastrukturo, ki bi bila dostopna vsem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev vsaj dveh betonskih miz za igranje šaha in dveh betonskih miz za namizni tenis.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Najti primerno lokacijo v parku, kjer je mogoče postaviti betonske mize, v skladu z vsemi predpisi in zakoni … 2. Nabava betonskih miz za šah in namizni tenis. 3. Postavitev urbane opreme na prej predvidena mesta. 4. Promocija in obveščanje občanov o novi urbani opremi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park Maribor ali Magdalenski park

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

1. Občani bi imeli še dodaten razlog, da se sprehodijo skozi park. 2. Nova urbana oprema bi omogočala povezovanje občanov, spoznavanje, krepitev socialne mreže - saj šport povezuje. Zmanjšala bi se lahko osamljenost občanov. 3. Povečala bi se športna aktivnost občanov. 4. Ker gre za urbano opremo, je ta brezplačno dostopna vsem, ne samo tistim, ki si lahko privoščijo plačljivo vadbo na trgu.