Osvežitev igralnih poligonov pred OŠ Leona Štuklja

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Ilustracija za predlog osvežitve igralnih poligonov pred OŠ Leona Štuklja
Ilustracija za predlog osvežitve igralnih poligonov pred OŠ Leona Štuklja

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ustvarjalni barvni talni poligoni za spodbujanje motoričnih in gibalnih spretnosti otrok in mladostnikov so vizualno zanimivi in zelo radi uporabljani s strani mladih uporabnikov. Olepšajo okolja ne samo vrtcev, šol in igrišč, ampak tudi celotne soseske. Spodbujajo gibanje in aktivno preživljanje časa znotraj ali izven pouka. Predlagamo osvežitev in nastanek novih ustvarjalnih gibalno igralnih poligonov v okolišu OŠ Leona Štuklja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Živahne interaktivne poslikave asfaltnih površin na območju OŠ Leona Štuklja, oziroma barvni gibalno igralni poligoni na peš poteh za šolarje v vrednosti 3.000 EUR. Izbrani izvajalec naj uporabi čim bolj obstojne barve, primerne za določene površine (asfalt).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira ustreznega izvajalca s pregledom ponudb in skic, z obveznim upoštevanjem mnenj vodstva šole in njihovih predlogov. Izvedba poslikav.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Javne površine pred in v bližnji okolici OŠ Leona Štuklja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Poslikave pred OŠ Leona Štuklja z igralnim poligonom na tleh vred bi razbile vizualno enoličnost okolja šole in izboljšale estetsko podobo celotne soseske.Vrednost projekta: 3000 €  • Datum objave 31. 05. 2024


    Začeli izvajanje projekta

    V letu 2024 začetek priprav - izbor vsebin - za poslikave. izvedba je načrtovana v letu 2025.