Zaščita drevesa in ovire za divje parkiranje pri KC Pekarna

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Pot uvoza za objestne voznike
Pot uvoza za objestne voznike

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Objestni vozniki si pogosto želijo prisvojiti območje KC Pekarna za priročno zastonjsko parkirišče. To se dogaja celo tako, da z Žitne ulice kar preko plačljivih parkirišč, ki so na voljo na Žitni, in kar preko pločnikov zapeljejo mimo rampe v območje KC Pekarna. Pri tem se vozijo po koreninah čudovite stare cedre, ki tam raste. To početje in temu sledeče poškodovanje cedre bi rad preprečil.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev dodatnih betonskih korit na meji med Žitno ulico in KC Pekarna, ki bi preprečevala uvoz avtomobilov kar preko pločnika in mimo drevesa. Okoli drevesa cedre predlagam postavitev trpežne zaščitne pregrade v skladu z arboristično stroko, ki bo dreve zaščitila pred objestnim parkiranjem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Betonska korita, podobna obstoječim, se namestijo še na odseku do zgradbe Hladilnice, tako da ne bo mogoč uvoz z avtom preko pločnikov. Okoli drevesa se postavi zaščitna pregrada.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na razmejitvenem območju med Žitno ulico in KC Pekarna in sicer tako, da se nadaljuje že obstoječa vrsta betonskih korit do zgradbe Hladilnice. Tam je tudi cedra, ki je predmet tega predloga.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem bi omejili divje parkiranje v KC Pekarna in zaščitili čudovito cedro pred poškodbami. Tovrstna drevesa so v Mariboru redka, zato je potrebno narediti vse, da njihov življenjski prostor ostaja čimbolj nedotaknjen.Vrednost projekta: 3000 €  • Datum objave 31. 05. 2024


    Začeli izvajanje projekta

    Postavljena so bila betonska korita, ki onemogočajo parkiranje. V primeru, da s to rešitvijo korenine dreves še niso ustrezno zaščitene, bodo izvedeni dodatni ukrepi.