Varnost pešcev in kolesarjev na Teznem

matjazk matjazk  –  21. 06. 2022  –  Območje 5
Pogosto stanje glavnega prehoda za pešče, ki ga dneno prečka več deset otrok
Pogosto stanje glavnega prehoda za pešče, ki ga dneno prečka več deset otrok

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odkar je občina izvedla povezavo Dogoške ceste s krožiščem v Dogošah, se po Dogoški cesti skozi mirno spalno naselje na Teznu valijo kolone vozil. Ob tem niso uredili ne varnih prehodov za pešce, ne omejili hitrosti niti kolesarskih poti. Tezno ob Dogoški cesta, ob kateri dnevno v šolo hodi ali se vozi več kot sto otrok, tako postaja ena izmed otrokom najnevarnejših cest v MO Maribor. Kako dolgo še bomo čakali, preden se kdo na občini odloči prisluhniti? Koliko poškodb in celo mrtvih otrok?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev prometnega režima, da bo služil prebivalcem Tezna in ne IZKLJUČNO prebivalcem Dogoš, Dupleka in ostlaih zalednih krajev: - Ureditev signalizacije, hitrostnih ovir in merilcev hitrosti po celotni trasi Dogoške ceste od nekdanje pizzerije do semaforiziranega križišča s Ptujsko cesto; - po celotni trasi Dogoške ceste ureditev varne kolesarske poti; - fizične prepreke parkiranja vozil na prehodih za pešce (še posebej nevaren prehod med pekarno in Pikovo damo); - fizične prepreke parkiranja vozil na pločnikih in edinem kosu kolesarske steze (športni center Appolon); - omejitev hitrosti vožnje po celotni dolžini dogoške ceste na 40km/h (30 ob večjih prehodih) s fizičnimi ovirami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popolna analiza novih prometnih tokov (ne tako, da merilec hitrosti postavite na koncu cone 30 in ga nastavite na 50, kot ste to storili pred leti). Omejitev hitrosti na celotni dolžini Dogoške ceste na 40km/h in postavitev merilcev hitrosti. Ureditev kolesarske poti. Fizične ovire na vozišču Dogoške ceste (dvig ovire med Pekarno in Pikovo damo, da vozniki MORAJO prilagoditi hitrost predpisani). Fizične ovire, ki bi preprečile vožnjo in parkiranje po pločnikih ob Dogoški cesti; še posebej pri pehodu za pešce med pekarno in Pikovo damo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dogoška cesta - MČ Tezno

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost pešcev in kolesarjev, še posebej šolarjev.Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 5000 €

Projektni predlog je delno izvedljiv - z najustreznejšimi ukrepi za umiritev prometa ter upoštevajoč celovito prometno ureditev območja.Nima definiranih mejnikov