Urbani kotiček v Limbušu (pri vrtcu)

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  12. 06. 2022  –  Območje 3
Ilustracija za vzpostavitev urbanega kotička v Limbušu
Ilustracija za vzpostavitev urbanega kotička v Limbušu

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira dobavitelja urbane opreme, dogovor o rokih, postavitev.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Med vrtcem Limbuš in parkiriščem pokopališča Limbuš se nahaja sicer vzdrževana (pokošena) zelenica s sprehajalnim pločnikom, ki pa premore le eno klop in dva koša za smeti. Eden od njih ni več uporaben.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Travnata zelenica s pločnikom, ki je v lasti Mestne občine Maribor: Katastrska občina 661 LIMBUŠ, številka parcele 74/1, Katastrska občina 661 LIMBUŠ, številka parcele 76/9

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Starejši in mlajši krajani bi dobili zaželeno naravno popestritev vsakdanjega življenja in vzdrževani, sodobni urbani kotiček za sedenje ter preživljanje prostega časa v soseski.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zasaditev primernih cvetlic na zelenici, oz. travnati površini in / ali postavitev nekaj cvetličnih korit. Postavitev urbane opreme: odstranitev dotrajane klopi in košev, postavitev vsaj štirih sodobnejših klopi in štirih košev. Investicijo ocenjujemo na 3.000 EUR.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov