Slikovni poligoni na ploščadi OŠ Kamnica

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  12. 06. 2022  –  Območje 1
Ilustracija za predlog barvnih igralnih poligonov pred OŠ Kamnica
Ilustracija za predlog barvnih igralnih poligonov pred OŠ Kamnica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ustvarjalni barvni talni poligoni za spodbujanje motoričnih in gibalnih spretnosti otrok in mladostnikov so vizualno zanimivi in zelo radi uporabljani s strani mladih uporabnikov. Olepšajo okolja ne samo vrtcev, šol in igrišč, ampak tudi celotne soseske. Predlagamo vizualno barvno popestritev tudi na ploščadi OŠ Kamnica.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Živahne poslikave in barvni gibalno-igralni poligoni na ploščadi na območju OŠ Kamnica v vrednosti 3.000 EUR. Izbrani izvajalec naj uporabi čim bolj obstojne barve, primerne za določene površine (npr. asfalt).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira ustreznega izvajalca s pregledom ponudb in skic, z obveznim upoštevanjem mnenj vodstva šole in njihovih predlogov. Izvedba poslikav poligonov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Javna površina na ploščadi OŠ Kamnica.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Poslikave pred OŠ Kamnica z igralnim poligonom na tleh vred bi razbile vizualno enoličnost okolja šole in izboljšale estetsko podobo soseske.Vrednost projekta: 3500 €

Predlog je izvedljiv, vendar z minimalnimi prilagoditvami, ki se nanašajo na določitev barve.  • Datum objave 31. 05. 2024


    Začeli izvajanje projekta

    V letu 2024 začetek priprav - izbor vsebin - za poslikave. izvedba je načrtovana v letu 2025.