Postavitev igral in klopi ob fitnesu na prostem (Ulica bratov Greifov)

Simonzimic Simonzimic  –  20. 05. 2022  –  Območje 5
Fitnes na prostem Pobrežje
Fitnes na prostem Pobrežje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti se morejo igrala, klopi, koši za smeti.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Lani se je po uspešnem predlogu na participativnem proračunu zgradil fitnes na prostem na ulici Bratov Greifov. Tekom leta ga je spoznalo veliko rekreativcev, ki jih lahko vedno bolj pogosto zasledimo med treningom. Žal pa trening pogosto sploh ni mogoč, ker se na napravah za vadbo igrajo tudi otroci. Teh je lahko več 10 ob tem pa jih spremljajo še starši, ki zasedejo klopi in prostore namenjene izvajanju vadbe. To je seveda povsem razumljivo saj v sami soseki na ulici Bratov Greifov ni nobenega igrala. Zato predlagam, da se v soseski zgradijo nova igrala, ob fitnesu pa postavi vsaj 2 klopi in (obvezno) koš za smeti. Kljub temu, da so se igrala zgradila nedaleč stran na cesti XIV divizije, to ne razbremeni fitnesa na prostem saj se tam še vedno igra veliko otrok.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na travnati površini ob fitnesu na prostem in/ali na dvorišču med bloki (točno lokacijo za igrala se lahko določi po sprejetju predloga)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S postavitvijo igral se razbremeni fitnes, da ga lahko ljudje uporabljajo za prvotni namen- trening, ob enem pa otroci ter njihovi starši dobijo bolj primeren prostor za druženje in igro.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob fitnesu na prostem se postavita 2 klopi, na območju Bratov Greifov pa se postavijo igrala- Vsaj nek preprost tobogan s plezali in gugalnica.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov