Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ker vrednost predlaganega projekta presega dopustni limit 20.000 EUR, ga komisija ne uvršča v glasovanje občanov.


Krožišče Ljubljanska-Focheva

Jan Jan  –  12. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče med Ljubljansko in Fochevo ulico je precej nepregledno in voznikom povzroča velike težave, zaradi katerih v njem kar naprej prihaja do prometnih nesreč.

Hitrost voznikov, ki vozijo po Ljubljanski, pogosto ni prilagojena, vključevanje z neprednostne Focheve ulice na prednostno Ljubljansko pa je pogosto zelo težavno.

Ker sta blizu šola in vrtec, je veliko tudi pešcev, še posebej otrok, kar pomeni dodatno nevarnost. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Krožišče namesto klasičnega križišča bi hkrati poskrbelo za zmanšanje hitrosti voznikov, ki vozijo po Ljubljanski ulici, ter tudi za lažje vključevanje voznikov s Focheve ulice na Ljubljansko. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prostora za izvedbo krožišča je najverjetneje dovolj. Morda bi se morala premakniti avtobusna postaja na Ljubljanski ulici in zožati pločnik in mogoče tudi parkirišče pred okrepčevalnico Čau čau. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče Ljubljanska-Focheva. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost. 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov