Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta presega vrednost 20.000 EUR. Takšna naloga se izvaja v okviru rednega vzdrževanja, zato pobuda ne spada v okvir Participativnega proračuna.


Razširitev območja omejene hitrosti z dela Kosovelove ulice še v sosednje ulice

Lucilij Lucilij  –  27. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razširitev območja omejene hitrosti z dela Kosovelove ulice v sosednje ulice je potrebno zaradi varnosti otrok in drugih udeležencev v prometu v strnjeno pozidani soseski stanovanjskih hiš, kjer obstoječe stanje prometa že samo po sebi ni primerno za hitrosti vožnje, višje od 30 km/h.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V Stražunski, Konšakovi, Gubčevi, Prelogovi ulici in Ulici Draga Kobala je vožnja s hitrostmi, višjimi od 30 km/h zelo otežena oz. pogosto nemogoča zaradi stalno prisotnega stoječega prometa (osebnih avtomobilov, parkiranih ob robu ceste) na razmeroma ozkem cestišču. Vožnja med stoječimi avtomobili je večkrat težko pregledna in zato nevarna za tam živeče otroke, starejše občane in druge udeležence v prometu. Kljub temu pa se po teh ulicah, ki sicer niso tranzitne, redno vozijo tudi vozniki, ki svoje hitrosti ne prilagajajo omenjenim okoliščinam, kar samo po sebi kliče po nesreči. Predlagam razširitev območja omejene hitrosti (cona 30), ki je zdaj navzoče zgolj na delu Kosovelove ulice pred Nogometnim stadionom Pobrežje, na zgoraj omenjene sosednje ulice. S tem bi v tej soseski umirili avtomobilski promet in zaščitili otroke ter druge pešce in kolesarje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ker gre za javno površino v lasti MOM, bi vse potrebne oznake (prometni znaki in talne oznake) za območje omejene hitrosti (cona 30) lahko namestila mestna javna služba.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na lokaciji od Kosovelove ulice 10 proti Stražunski, Konšakovi, Gubčevi, Prelogovi ulici in Ulici Draga Kobala.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se umiril promet v soseski, kjer obstoječe stanje že samo po sebi ni primerno za hitrosti vožnje, višje od 30 km/h. To bi ustrezno zaščitilo tam stanujoče otroke ter druge pešce in kolesarje.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov