Strategija za odstranjevanje grafitov

Daniela Simić Daniela Simić  –  22. 10. 2020  –  Območje 2
49.jpg
49.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dragi someščani, sramotno je, da pročelja najlepših stavb v našem lepem mestu kazijo grafiti. Predlagam, da zato občina razvije celovito strategijo za boj proti grafitom in grafitarstvu v historičnem centru mesta. Grafiti gotovo lahko imajo svoje mesto, zagotovo pa ne sodijo na kulturno dediščino in javno infrastrukturo v strogem centru mesta. zato je čas, da meščani grafitom rečemo NE!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je tako razvoj kot tudi udejanjanje celovite strategije za boj proti grafitom na pročelju stavb in javne infrastrukture v strogem mestnem centru.

Na podlagi zasnovane strategije bi naše mesto dolgoročno zasijalo v novi podobi, ki ne bi bila iznakažena s čačkami.

Do izraza bi prišle stavbe z zgodovinsko vrednostjo, kar bi v mestu ustvarilo prijetnejšo bivalno izkušnjo za meščane, prav tako bi center postal privlačnejši za turiste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se moral izvesti tako, da bi se najprej sestavila strokovna skupina za pripravo strategije. Ta bi ob osebju iz MOM morala zajeti tudi zunanje strokovnjake, na primer na področju kulture (grafitarji), policijskih ved, prava, arhitekture itd.

Strokovna skupina bi morala pripraviti pisni dokument, ki bi vseboval KONKRETNE rešitve za boj proti grafitiranju v mestnem centru in na pročelju drugih zgradb, ki so zaščitene kot kulturna dediščina.

Strategija bi morala dati jasne odgovore vsaj na sledeča vprašanja:

- Kako bo zagotovljeno sprotno odstranjevanje iz javne infrastrukture (občinske zgradbe, koši, ograje...)?

- Kako zagotoviti sprotno odstranjevanje iz pročelij stavb v zasebni lasti (ali npr. obstaja pravna podlaga, da bi lastniki stavb pod spomeniškim varstvom te morali imeti zavarovane proti vandalizmu)?

- Kako in kje vzpostaviti območja in prostore znotraj mestnih četrti, kjer bi bilo grafitiranje dovoljeno in celo zaželeno (npr. območje kulturnega centra Pekarna ali posameznih ulic, ki bi jim lepi grafiti dobro deli, npr. Tkalski prehod)?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ker je največ zgodovinskih stavb v centru bi projekt imel največji vpliv na MČ Center. Prav tako pa ne bi smeli pozabiti zgodovinskih stavb na desnem bregu drave, ki se nahajajo predvsem v MČ Magdalena in MČ Tabor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ko bi se pripravljena strategija pričela udejanjati v praksi, bi to pomenilo lepši, prijetnejši in živahnejši stari center mesta.

To bi najbolj služilo vsem tistim, ki uživajo v mestnem življenju, ter gredo radi v center na sprehod, kavico, kosilo...

Urejen center pa pritegne tudi turiste in s tem nove trgovinice, kavarne, restavracije, pa tudi nova delovna mesta. Gre torej za strategijo, ki jo Maribor nujno potrebuje.

Vrednost projekta: 10000 €