Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagateljica je dne 26. 11. 2020 komisiji zaradi problematike lastništva zemljišča na prvotno predlagani lokaciji sporočila nov predlog za lokacijo njenega predloga, tj. na zemljišču vrtičkarjev zraven OŠ Martina Konšaka, na koncu Prekmurske ulice skoraj že pri Ul. Heroja Nandeta. Gre za lokacijo, kjer je bila poprej načrtovana gradnja novega zdravstvenega doma. Zemljišča na novo predlagani lokaciji (parc. št. 236 in 237, k. o. Tezno) so v zasebni in torej ne občinski lasti, zato komisija tui tako dopolnjenega predloga ne more uvrstiti na glasovanje občanov. V bližini lokacije so sicer glede na veljavni občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) predvidene gradnje in v njihovem sklopu tudi otroško igrišče s spremnimi zelenimi površinami oz. ureditvami.


Park z večjim številom igral in klopi - Tezno

Maja K. Maja K.  –  21. 10. 2020  –  Območje 4
42.jpg
42.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Živim na Teznem. Imam majhnega otroka. Ugotavljam,da je na Teznem zelo malo možnosti za igro na prostem za otroke-pogrešam igrala, prostor za posedanje na klopcah,klepet,sprehod ... Na voljo imamo le bližnji Stražun, kar pa ne ponuja dovolj za otroke,mladino in odrasle in je vseeno odročen. Pogrešam nekaj v smislu kot je Magdalenski park in čudovita igrala v parku in ob njem. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam Park Tezno. Da bomo imeli nek prostor za igro za otroke in sprostitev, druženje ...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zasaditev dreves, zelenice,postavitev klopi,sprehajalne poti,igrala,sanitarije,koši za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob ali na prostoru za vrtičkarje pri ulici Heroja Nandeta ali kje na območju Tama ... ali kjerkoli drugje na Teznem. Sigurno se najde kakšna lokacija.

Komisija je spremenila lokacijo predloga, ker je predlagateljica na predhodni poziv komisije k dopolnitvi njenega predloga po e-pošti dne 26. 11. 2020 komisiji sporočila naslednje:

"... Predlagam drugo lokacijo, za katero predvidevam,da je v lasti občine - nimam podatkov, da bi lahko preverila, ali je res. Torej - predlagam lokacijo, kjer so tudi vrtičkarji - zraven OŠ Martina Konšaka - na koncu Prekmurske ulice skoraj ze pri Ul.Heroja Nandeta.Tam vem,da so nameravali graditi nov zdr. dom-a so ga preselili tja, kjer sem jaz prvotno predlagala park-to sem izvedela šele pred kratkim."

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Družabno življenje vseh in kvalitetno preživljanje prostega časa. Fotografije je simbolična, posneta na vasi.


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov