Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se nanaša na stavbe, ki so v etažni lasti raznolikih oseb (fizičnih, pravnih) in torej ne v lasti občine. Glede na kriterij lastništva zato predloga komisija ne more uvrstiti na glasovanje občanov.


Koroška cesta

Suzana Suzana  –  21. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

K celotni podobi mestnega jedra bi morda del ponudbe tržnice prenesli v majhne trgovinice na Koroški cesti,ki bi imele promocijsko in atraktivno turistično mesto. Videno v Franciji, kjer je vsaka izložba ponujala svojo vsebino(kruh, mlečni izdelki in siri,suho mesni izdelki ,med, zelenjava,olja,pekarna,sol in izdelki.....) in s katero se ponaša tudi naša regija. 

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izložbe  Koroške ceste so sramota mesta. Za nizke najemnine bi jih lahko prevzeli zainteresirani in obogatili mestno ponudbo. Brez izgovorov lastnikov,saj  je preteklo že preveč časa in mesto si zasluži osnovno urejenost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preveriti lastništvo pritličnih prostorov, kontakti z lastniki, določitev pogojev in razpis za najemnike.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Celotni videz lepo urejenega Glavnega trga zelo kazi vsebinska neurejenost Koroške ulice, prav tako trenutno ni vsebine, ki bi pritegnila turiste. Ponašamo se z odličnimi kulinaričnimi izdelki, le ponuditi jih nimamo kje. Tržnica je odmaknjena in neprimerna.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov