Koši v Stražunu

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  21. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vedno več ljudi in odvrženih smeti v gozdu

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev košev in redno praznenje košev ob poteh v Stražunskem gozdu ali pa strožji nadzor nad smetenjem

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev košev 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stražunski gozd, še posebej med hitro cesto in Belokranjsko ulico

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Stražunski gozd je vedno bolj poln sprehajalcev, še posebej tistih s psi, zato je vedno več tudi odvrženih robčkov, cigaretnih ogorkov, embalaže prigrizkov itd. Če bi bile urejene potke in ob njih koši, bi bili ljudje bolj občutljivi in bolj skrbeli za okolje. Vrednost projekta: 3000 €

Ocenjeno vrednost košev je komisija povišala s 500 EUR na 3000 EUR, ker je potrebno postaviti večje število košev.  • Datum objave 28. 01. 2022


    Začeli izvajanje projekta

    Projekt je bil združen s projektom Krajinski park Stražun (v dogovoru s predlagateljema projektov). V letu 2021 je bila pripravljena idejna zasnova za oba projekta, ta bosta nadgrajena v učilnico na proste in prostor za sprostitev v Stražunskem gozdu. Izvedba projektov v letu 2022.

  • Datum objave 28. 08. 2023


    Izvajamo

    Projekt je bil združen s projektom Krajinski park Stražun (v dogovoru s predlagateljema projektov). V letu 2021 je bila pripravljena idejna zasnova za oba projekta, ta bosta nadgrajena v učilnico na prostem in prostor za sprostitev v Stražunskem gozdu. Izvedba projekta je prestavljena v leto 2024.