Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zanimivo, izvedljivo, poceni. Tehnično je izvedba možna. Vendar pa gre pri tem za poseg v fasado stavbe, ki je skupni del stavbe in je v lasti vseh etažnih lastnikov. V skladu z SZ-1 je potrebno večinsko soglasje etažnih lastnikov (torej več kot 50%), ki bi dovoljevali takšen poseg. Zavedati se je potrebo, da takšen poseg pomeni tudi poškodovanje fasade (vrtanje in pritrjevanje sider). Takšno glasovanje izvede upravnik na podlagi glasovalne listine, kjer lahko etažni lastniki glasujejo za ali proti. MOM že dela v tej smeri zaradi drugih projektov (praznična namestitev okrasnih luči)


Maribor, festivalsko mesto (živahni napisi čez Koroško cesto)

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
325.jpg
325.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Novoobnovljena Koroška cesta bo postala mariborska promenada kulture (saj je bila že pred obnovo) in vabi k organizaciji in udeležbi na kulturno-umetniških dogodkih v mestu. 

Naj to stori tudi s pisanimi napisi nad glavami sprehajalcev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev ustreznih držal (ob upoštevanju navodil Zavoda za varstvo kulturne dediščine) na hišah vzdolž Koroške ceste, z namenom namestitve občasnih trakov ("bannerjev"), ki vabijo k obisku mestnih kulturnih prireditev.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Soglasje ZZKD.

Namestitev ustreznih držal. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Koroška cesta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vidnost in odmevnost mariborske kulturne ponudbe. 


Vrednost projekta: 4000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov