Postavitev spomenika padlim živalim vojn, obredov in znanstvenih poskusov

Aleksis Aleksis  –  10. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Zdi se nam primerno in potrebno, da živalim končno izkažemo spoštovanje in se jim poklonimo za vse kar so prestale zaradi človeških potreb.

Spomenik bo imel kulturni, izobraževalni, turistični in osveščevalni namen.  Na dolgi rok bo izboljšal odnos do živali. Spomenik bi stal na občinski zemlji, na zemljišču mestne občine Maribor, ki ga naše društvo uporablja že vrsto let. Prostor je zelo primeren, saj 200 m vstran stoji muzej padlim ujetnikom  v 2. sv. vojni,  Štalag. Zaenkat tam stoji samo spominska plošča, nameravajo pa postaviti tudi spomenik, tako bi Maribor v Melju ponujal ogled dveh spomenikov in to bi bila zanima turistična ponudba.  Spomenik umrlim živalim bi bila novost  v Sloveniji, občini Maribor pa bi odprlo novo ponudbo tako iz turističnega vidika, kot tudi novo temo za slovensko šolstvo, obenem pa bi postali občina ki ji je mar za živali in prvi v Evropi. ki smo živalim postavili spomenik v tako širokem smislu. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Predlagamo postavitev spomenika vsem padlim živalim med 1. In 2. svetovno vojno, umrlim živalim v verskih obredih in živalim ki so umrle v laboratorijskih poskusih.

Bistvo našega predloga je postavitev spomenika živalim, ki so umrle ko so služile človeku. Slovenija bi tako bila prva država ki bi postavila takšen spomenik in s tem bi dejansko privabili množice na ogled te novosti. Lažje bi osveščali v to smer in Maribor bi tako postal točka kjer se osveščanje v korist živalim dvigne na višji nivo.

Naš cilj je ponuditi osnovnim in srednjim šolam možnost obiska spomenika po rednem programu, kot izletniško destinacijo ali v sklopu športnih dnevov. 

 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Za začetek je potrebno sprejeti prostor postavitve spomenika potem pa sledi izkop in začetna faza izgradnje. 

Za konec še ureditev okolice.

1.    Zemeljska dela

2.    Betonska in opažna telesa

3.    Betonski zid v izvedbi za klopi

4.    Betonski zid v izvedbi za betonske table

5.    Obloga zidu z dekorativnim kamnom

6.    Obloga kap. zidu z dekorativnim kamnom

7.    Talna obloga

8.    Spominske plošče z  napisi in gravirane slike živali

9.    Lesene obloge

10.    Nosilci vencev

11.    Ureditev okolice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Spomenik bi stal na občinskem zemljišču v Melju, na Einspilerjevi ulici 31.  Na tem mestu kjer bo stal spomenik je seveda tudi dovolj prostora za parkiranje avtomobilov in obračanje avtobusov. Lokacija je zelo primerna.  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kot smo že prej zapisali, bi postavitev spomenika bistveno pripomoglo k aktivnemu osveščanju glede posedovanja živali in ker je naš cilj da bi se obisk spomenika vključilo v reden šolski program v prvi triadi, lahko z zagotovostjo trdimo, da je to najbolji način osveščanja in predaje znanja že zgodaj v otroštvu, saj bi se v vsakem skupinskem obisku spomenika bilo vključeno tudi kratko izobraževanje v pisni in ustni oblik. Pri mladih je treba začeti izobraževati glede posedovanja hišnih in drugih živali. Tako da bi v tem pogledu na dolgi rok še izboljšal odnos, kot drugo pa je čudovita turistična ponudba tako za posameznike kot družine in širšo množico. Hkrati pa se resnično poklonimo živalim ki so dale življenje za človekov boljši jutri. Spomenik bi tako imel kulturni namen, izobraževalni, turistični in osveščevalni.

 

 

Aleksander Kamenik, Jože Kos Grabar, Branko Delkoti, Aleksandra Kamenik.Vrednost projekta: 15825 €  • Datum objave 05. 10. 2023


    Izvajamo

    Projekt je v fazi pridobivanja ustreznih soglasij za postavitev spomenika. Izbrana je lokacija - pokopališče za živali na Dobravi -, pripravljeno je besedilo javnega natečaja za oblikovanje in izdelavo spomenika. Izvedba projekta je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena na prihodnja leta.