Ureditev dela kolesarskih pasov v Kamnici in okolici

Boštjana Žajdela Boštjana Žajdela  –  10. 11. 2020  –  Območje 1
307.jpg
307.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarska varnost v Kamnici je slaba, še posebej za otroke, ki se vozijo v šolo s kolesi iz Kamnice in okolice. S projektom ureditve kolesarskega pasa v Kamnici in okolico bi se izboljšala prometna varnost otrok in ostalih kolesarjev, kakor tudi peščev, hkrati pa bi se umiril promet v Kamnici in okolici.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na območju celotne Kamnice (center Kamnice in Vrbanska cesta, Cesta v Rošpoh, Kamniška graba) se cestišče uredi tako, da se označi kolesarski pas s črtkano črto. Kolesarski pas še vedno omogoča vozniku motornih vozil umik na kolesarski pas v primeru srečevanja dveh motornih vozil.

S projektom se bi izboljšala prometna varrnost na tem območju, tako kot to že kažejo primeri dobrih praks iz Maribora (Koroška cesta) in tudi v okolice (del cestišča iz Rošpoha do Kungote) ter tujine (Nizozemska).

Taka ureditev ob omejitvi hitrosti bi bistveno prispevala k boljši varnosti za kolesarje. Projekt predstavljala optimalno kombinacijo, ki bi po centru Kamnice in po okolici dal prostor tako motornim vozilom kot tudi kolesarjem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel čim prej oz. če je možno že spomladi 2021.

Aktivnosti, ki so potrebne je preureditev cestišča (zarisati kolesarski pas ob obeh straneh cestišča) na območju celotne Kamnice in okolice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kolesarski pas se izvede na območju celotne Kamnice (center Kamnice, Cesta v Rošpoh, Vrbanska cesta, Kamniška graba)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem projektom bi povezali kolesarsko pot s centrom mesta Maribor, kar bi spodbudilo še več kolesarjanja tako med otroci kot odraslimi, vse skup pa prispeva k boljšemu okolju, trajnostnemu razvoju in trajnostni mobilnosti.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvajamo

  • Datum objave 17. 01. 2023


    Izvedeno

    Na odseku 3,3 km cestišča so bile v obe smeri, s talno signalizacijo označene kolesarske poti na območju Kamnice (bližina odcepa za Urban).