Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Glede na brezplačnost spletnih portalov, ki jih predlaga projekt, ne vidimo razloga, da bi mesto vložilo v projekt skoraj 20.000 eurov. Predlagatelj piše: "Potrebovali bi tudi tehnično podporo - računalničarja ter ustvarjalce vsebin (npr. psihologi,...)." Tovrstne projekte lahko izvajajo mestne socialne in svetovalne službe v svojih rednih dejavnostih.


Spletno druženje Mariborčanov

Selena Rozman Selena Rozman  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
296.jpg
296.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nahajamo se v obdobju, ko je spoznavanje in druženje v lokalnem okolju, sploh z neznanci, onemogočeno. Ker je v času koronakrize najbolj osiromašen socialni stik z ljudmi, je pomembno iskati rešitve, kako bi lahko vsaj začasno ali morda tudi daljnoročno ublažili občutek osamljenosti in krepili medosebne odnose Mariborčanov. Boljša socialna mreža, podpora in druženje dokazano pomagajo pri boljšemu blagostanju in zmanjšujejo depresijo, anksioznost,... Če bi spoznali nekoga, ki biva v isti občini, bi se krepil tudi občutek kolektivnosti in povezanosti. To bi lahko tudi pripomoglo k polnejšim mariborskim ulicam v prihodnosti in splošni, bolj pozitivni, klimi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se način druženja v živo vsaj začasno preseli v spletno okolje. To pomeni, da bi lahko občani spoznavali soobčane, pri tem pa bi si lahko izbrali, če bi želeli imeti spontan pogovor ali pa pogovor, ki bi bil voden. Slednje pomeni, da bi se lahko med seboj tudi načrtovano zabavali - v tem primeru bi izvajalci pripravili zanimive spoznavne igre, predlagali debatno temo, pripravili kviz,... V glavnem - poskrbeli bi za dobro počutje, smeh, zabavo ali pa povedli v svet globljih življenjskih tem.

Spletne platforme, kot je npr. Zoom, imajo odlične funkcije. Omogočajo spletni prostor, v katerem se ljudi lahko prerazporedi v zasebne spletne sobice. Oseba, ki bi želela sodelovati, bi si izbrala vzdevek oz. ime, označila spol, starost, (morda tudi zakonsko zvezo? izobrazbo?) in označila interesno temo ter izbrala želene lastnosti sogovornikov. Ja, oseba bi lahko tudi označila, da bi npr. želela govoriti z ljudmi izključno med 35. in 40. letom starosti, z enim naključno izbranim ali z večimi. Možnost bi bila tudi izbira termina. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pričeli bi z množično promocijo prek radia, televizije, občinskega glasila, socialnih medijev. Uredili bi primeren vprašalnik in avtomatizirano filtriranje zahtev uporabnika. Če bi uporabnik izbral "vodeno" komunikacijo, bi se mesečno pripravljalo vsaj 15-20 različnih vsebin. Te vsebine bi obsegale spoznavne igre, pogovorne teme, kvize,... Potrebovali bi tudi tehnično podporo - računalničarja ter ustvarjalce vsebin (npr. psihologi,...).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V spletnem okolju - lahko se ustvari nova spletna stran, nova platforma, kjer bi se ljudje registrirali. Povezano je lahko z Zoom platformo, prek katerega bi ljudje imeli videoklic. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nedvomno bi se izboljšalo duševno zdravje vseh uporabnikov, zmanjšal bi se občutek osamljenosti ter povečal občutek pripadnosti mestu Maribor. Ker smo ljudje socialna bitja in ker nas trenutno obdobje omejuje v precejšnji meri, bi spoznavanje in sodelovanje prek spleta imelo veliko pozitivnih učinkov. Med negativnimi informacijami, s katerimi smo obdani s strani medijev, bi lahko mnogim tovrstno druženje predstavljanje možnost za umik od vsakodnevnih tegob in vlivalo upanje ter optimizem za prihodnost.

- projekt bi se izvajal v VSEH omenjenih območjih Maribora


Vrednost projekta: 19000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov