"Mariborske ulice nekoč in danes" - pripovedne table na pročeljih hiš

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
285.jpg
285.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V časniku Večer ob nedeljah izhaja serija člankov "Mariborske ulice skozi čas, poimenovanja in preimenovanja, imena in dejavnosti ljudi, po katerih so bile poimenovane." Predlagamo soroden mestni projekt, ki bi članke vzel za svoje izhodišče z namenom širjenja mestnih anekdot, zgodovine in dediščine, za prebivalce mesta, lokalne in tuje turiste.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev tabel na pročeljih stavb zgodovinsko pomembnih mariborskih ulic, v slovenščini in angleščini, z zanimivimi življenjskimi utrinki, anekdotami in ne zgolj suhoparnimi zgodovinskimi dejstvi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbor zanimivih ulic, uredniški izbor zapisov na info tablah (predlagano število: 20). Seznam tabel in zemljevid na spletni strani MOM in Zavoda za turizem. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Center, z možnostjo peš-poti po vključenih mariborskih ulicah v projekt. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dodal bi se kanček v mozaik izpostavljanja mariborske dediščine preteklosti preko metode "storytellinga" (zgodbarjenja). 


Vrednost projekta: 10000 €

Menimo, da je projekt dražji kot navaja predlagateljica.