Postavitev motoričnih igral v parku za otroke v Kamnici

sebastijan jaušovec sebastijan jaušovec  –  10. 11. 2020  –  Območje 1
272.jpg
272.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kamnica je vas s kar veliko prebivalci.populacija je kar starejša,je pa veliko mladih družin z otroki ,ki pa v dopoldanskem casu,ko je šola v polnem teku nima kam z otroci.Šolsko igrišče je zasedeno z učenci tako morajo kam drugam. Z pridobitvijo igral bi starši z otroci ostali v Kamnici in preživljali prosti čas v kraju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo mojega predloga je,da bodo se mlade družine zadrževale v domačem kraju ne pa hitele v sosednje kjer že to imajo. Posledično bodo imeli tudi domači lokalni gostinci še kaj od tega.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se naj izvedel tako: izdalo bi se naročilo izvajalcu igrala,ki bi igrala zmontiralo. Igrala bi bila tako postavljena da bi čim manj posegali v naravo. Eventuelno bi se odstranilo kakšno drevo. Igralo je kovinsko saj s tem vzdrževanja skoraj da ni.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na zemljišču ki je v lasti mestne občine Maribor.

ko.636,št. parcele134/15.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se spremenila kvaliteta življenja .otroci bi se na njem razvijali motoriko,ki je jim že tako in tako primankuje namesto da so na telefonih se bodo družili s starši,dedki,babicami,postalo bi center povezovanja družin.


Vrednost projekta: 20000 €