Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Lokacija na zemljevidu ni last MOM, zato ga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


OTROŠKA IGRALA V DOGOŠAH

Ivan Gregurič Ivan Gregurič  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi povečanja novogradenj v Dogošah, posebej v Gsilski ulici in  Nar reko, ter povečanja števila mladih družin z otroci je potrebno narediti tudi nekaj za njih.

Predlagamo ureditev igral na dveh možnih lokacijah:

- Gasilska ulica PŠ 10/6, last MOM, trenutno oddana v najem

- Pri nogometnem igrišču PŠ 2068, lastnik MOM -sklad RS      

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev otroških igral in ureditev okolice.

Druženje otrok in staršev v naravi-socializacija.

Pridobili bomo nove urejene površine za igro, druženje, spoznavanje novih družin in varno igranje otrok v naravi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gasilska ulica:  zemljišče je potrebo prenehat dajat v najem, najemnik si je tam že postavil garažo in nasadil sadno drevje - potrebna odstranite ter postavitev temeljev in igral

Nogometno igrišče: potrebno je delno urediti zarastli teren, postaviti temelje, nabavitit otroške igrala in ogradit prostor.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagamo ureditev igral na dveh možnih lokacijah:

- Gasilska ulica  PŠ 10/6, last MOM, trenutno oddana v najem

- Pri nogometnem igrišču PŠ 2068, lastnik MOM -sklad RS  (Nad reko 26/a)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Druženje otrok in staršev v naravi-socializacija.

Pridobili bomo nove urejene površine za igro, druženje, spoznavanje novih družin in varno igranje otrok v naravi.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov