Ta projekt ni bil izglasovan.

Obdaritev šolarjev z drevesnimi sadikami

Matic Primc Matic Primc  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
245.jpg
245.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi mladi znali ceniti pomen zelenja in se zavedali odgovornosti, ki jo zahteva naš odnos do okolja predlagam, da MOM prvošolcem ob zaključku leta podari mlado drevesno sadiko, ki jo lahko prvošolec vzdržuje v sadilnem loncu ali pa jo s pomočjo staršev zasadi v vrt.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da ob koncu šolskega leta 2021 učencem prvih razredov ene ali dveh osnovnih šol (kolikor pač gre z zneskom 20.000 €) podari majhno mlado sadiko avtohtonega drevesa v sadilnem lončku s spremljajočo zloženko ali letakom v katerem je razložen pomen dreves za kvalitetno bivanje v mestu, kako vzdrževati sadiko ali kako jo presaditi v vrt.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOM naj se posvetuje z arboristko glede primerne vrste dreveščka. Vrsta sadike naj bo izbrana tako, da bo čim bolj obstojna v sadilnem loncu, bo estetsko zanimiva in bo imela dobre možnosti, da se prime ob presaditvi. Nato naj se dogovori z izbranimi OŠ, kako obdarovanje čim bolje vključiti v učni proces.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V eni ali več OŠ v območju 4, kolikor dopušča finančni okvir.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi bili razveseljeni in hkrati bolj osveščeni o pomenu zelenja in narave na sploh in bi dolgoročno pridobili bolj odgovoren odnos do okolja. Prav tako bi bili izpostavljeni odgovornosti, ki pride s tem, ko je potrebno skrbeti za živo bitje, kar bi dobro učinkovalo za osebno rast.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov