Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Železniške postaje niso v lasti MOM, predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Ozelenitev streh na železniški postaji Tabor

Kajafi Kajafi  –  10. 11. 2020  –  Območje 4
241.jpg
241.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S podvozom pod železnico je Magdalena dobila še dva platoja za druženje in novo železniško postajo Tabor. Ob kombinaciji betona, lesa in kovine ter drugih umetnih materialov na novih površinah manjka zelenje. V gosto pozidani in asfaltirani četrti, v neposredni bližini 2 parkirnih hiš in Univerzitetnega kliničnega centra, na območju enega od toplotnih otokov mesta je še kako potrebno razmišljati o novih načinih ozelenitev in opozarjati na pomen zelenih površin v urbanih območjih v času podnebnih sprememb in podnebne krize.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ozelenitev streh železniških postaj in streh nad stopniščema bi v urbano okolje vnesla svežino in življenje ter z vzgledom spodbujala podobne prakse ozelenitev. Zelene strehe in stene so v velikih tujih mestih že več let stalnica in način spopadanja s podnebnimi spremembami in segrevanjem mest.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dobro bi bilo, da se pogledajo načini ozelenitev ravnih streh ter primeri dobrih praks. Izdelal bi se izvedbeni načrt z vsemi potrebnimi koraki ter načrt nadaljnjega vzdrževanja. Na ravne strehe bi bilo potrebno namestiti zaščitno folijo, na njo zemljino ali kako drugo snov ter vanjo zasaditi pretežno medovite rastline, ter take, ki dobro uspevajo tudi v sušnih in sončnih obdobjih.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na železniški postaji Tabor, začenši na ravnih strehah obeh postajališč. Za ozelenitev zelo zanimivi in več kot primerni pa sta tudi strehi nad stopniščema, ki vodita do podvoza pod železnico. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bi vnesel biotsko raznovrstnost na nove ploščadi, nudil dom in hrano žuželkam in pticam ter pripomogel k večjemu ponoru co2, deloval izolativno in protihrupno. S projektom bi se dvigovala ozaveščenost o pomenu zelenih površin ter promoviralo pri nas še neznačilno ozelenjevanje streh in sten / fasad. Z zelenimi elementi bi se nove konstrukcije še bolje vklopile in povezale s sosednjim Magdalenskim parkom, opazovanje dogajanja na strehah pa bi mimoidočim in rednim obiskovalcem nudilo zadovoljstvo in navdih ter hkrati opozarjalo na nujnost ukrepanja zoper globalno segrevanje.  


Vrednost projekta: 3500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov