Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog presega vrednost 20.000 EUR, predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za parcipativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.


Stari most: souporaba prometnega pasu

matej matej  –  10. 11. 2020  –  Območje 2
238.jpg
238.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pandemija novega korona virusa (COVID-19) je kot posledico prinesla socialno distanco kot novo družbeno normo. Zaradi tega je potrebno oblikovati prometni prostor tako, da bi lahko ohranili "varno razdaljo" od enega do dveh metrov kot ukrep uveljavitve socialne distance.

V petek, 23. oktobra 2020, sem izvedel 8 urno štetje pešcev in kolesarjev in ugotovil naslednje:

- v smeri Glavnega trga:

1164 pešcev in 706 kolesarjev

- v smeri Trga Revolucije:

1043 pešcev in 604 kolesarjev

V osmih urah (od 6.00h do 14.00h) je Stari most prečkalo 2207 pešcev in 1310 kolesarjev. Konflikti in izmikanja so na ozkem pločniku, zaradi velikega števila pešcev in kolesarjev, neizogibni. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Umestitev kolesarskega pasu na vozišče bi bistveno izboljšala nemotoriziran promet na Starem mostu, saj bi bili pešci in kolesarji na primerni "varni" razdalji.

Predlog:

- Kolesarski pas na obeh straneh minimalne širine 1 m ali več.

- Ločilno črto med prometnimi pasovi ne bi bilo potrebno označiti.

- Omejitev hitrosti za motoriziran promet na 30 km/h.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Priprava projektne dokumentacije.

- Zamenjava/sanacija robnika pločnika na Starem mostu.

- Primerna označitev talne in vertikalne signalizacije.

 

 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju Starega mostu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

- Promocija trajnostne mobilnosti.

- Vzdrževanje socialne distance med pešci in kolesarji.


Vrednost projekta: 6900 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov