Invazivna drevesa v Mariboru

Lena K. Lena K.  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Invazivna, tujerodna drevesa in druge rastline se postopno širijo v mestu, ob cestah, parkiriščih in tudi že v naravnem okolju kot je gozd. V prihodnjosti bi lahko začela izrivati domorodne vrste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam odstranitev invazivnih dreves (veliki pajesen...) S tem bi preprečili nenadzorovano širjenje, sicer  bodo v prihodnosti postopno izrinila domorodne vrste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvajal s pomočjo strokovnih služb, z gozdarskim inštitutom...  Na mestih kjer so invazivne rastline bi lahko nasadili avtohtone vrste kot so breze, hrasti, smreke in okrasno drevje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se naj izvaja v mestni občini Maribor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem bi zaščitili naravo katere del smo.Vrednost projekta: 6000 €  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvedeno

  • Datum objave 17. 01. 2023


    Izvedeno

    Na različnih lokacijah na območju Mestne občine Maribor je bilo odstranjenih okoli 25 dreves rastlinskih invazivnih vrst in večje število grmovnic (npr. japonski dresnik in ambrozija).S POMOČJO DRUŠTVA ŠTUDENTOV NARAVOSLOVJA SMO ODSTRANILI TUJERODNE (INVAZIVNE) VRSTE. Med slednje uvrščamo japonski dresnik in žlezavo nedotiko kot zelnati trajnici in veliki pajesen kot drevesno vrsto. Rastline smo odstranjevali mehanično in- puljenje, z minimalnimi posegi v tla. Odstranjevanje je potekalo tri mesece, vsakih 14 dni, do konca oktobra. S pogostim odstranjevanje rastlin so se rastline izčrpale. Stanje območja bomo spremljali in po potrebi z odstranjevanjem nadaljevali. NA OBMOČJU STRAŽUNA SMO POSADILI VEČ KOT 100 AVTOHTONIH DREVESNIH IN GRMOVNIH VRST.