Ta projekt ni bil izglasovan.

Beljenje zidov Ulica heroja Šercerja

Aljaž D. Aljaž D.  –  09. 11. 2020  –  Območje 4
230.jpg
230.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ulica heroja Šercerja je pomembna obvoznica in hkrati zelo vidna lokacija v osrčju Studenc. Predstavlja obraz mestne četrti in zato predlagam beljenje sten ob cesti. Z leti so se namreč nabrali številni grafiti, ki ne le kvarijo izgled, temveč so povsem neprimerni za šolsko pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je povsem enostavno in hitro izvedljivo. Potrebno je beljenje zidov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta je enostavna, saj je potebno zgolj pleskanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projket bi bilo potrebno izvesti ob in v podvozu na Ulici heroja Šercerja.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal bi se obraz Maribora in mestne četeri Studenci.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov