Piramida in Stari grad

Gregor Špricinger Gregor Špricinger  –  09. 11. 2020  –  Območje 1
228.jpg
228.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S tem projektom bi omogočili tako prebivalcem Maribora kot tudi turistom dodatno postojanko in informativno – izobraževalno točko na Piramidi ob ruševinah mariborskega gradu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob ruševinah mariborskega gradu na Piramidi se postavijo deloma prosojne informativne table, na katerih je narisan zgodovinski mariborski grad ter razložena zgodovina in arhitektura. Če stojiš na označenem mestu, se črte risbe gradu zlijejo z ruševinami in ustvarijo prikaz gradu, kot je nekdaj bil. Mariboru bi dodali eno živo informativno in turistično točko s tablami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zgradit bi bilo potrebno leseni, masiven nadstrešek. Napolnit z potencialnimi potrebščinami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zaledje Piramide.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mariboru bi dodali eno živo informativno in turistično točko ter že tako zelo obiskovanemu vrhu Piramide dodali zgodovinsko in poučno vsebino.Vrednost projekta: 2000 €  • Datum objave 01. 02. 2022


    Začeli izvajanje projekta

    Projekta žal ni mogoče izvesti, saj kljub velikim prizadevanjem MO Maribor in predlagatelja projekta za izvedbo ni bilo mogoče najti izvajalca.