Igrala v Limbušu

Nika Nika  –  09. 11. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Limbušu ni nobeneih javnih igral ali prostora za druženje na zelenici, posedanje na urejeni površini s klopmi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Igrala ali plezala za otroke ter urejen predel s klopmi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev okolice, postavitev igral, košev za odpadke in klopi.

Ureditev tal/pločnika, kjer stoji novoletno drevo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na prostoru med lekarno in trgovino, kjer je del že travnato površje.

Pravtako bi bila potrebna ureditev območja, kjer vsako leto stoji novoletna jelka (ureditev tal/makadama/ceste).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci Limbuša bi dobili boljši prostor za druženje, pravtako mladina. Edini prostor za druženje trenutno je klop na avtobusni postaji na precej prometni cesti. Otroci pa bi končno dobili igrala in pravtako prostor za druženje v popoldanskem času in med vikendi.

Lepša okolica okoli novoletnega drevesa.

 

 Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvajamo

  • Datum objave 17. 01. 2023


    Izvedeno

    V novembru, 2022 so bili postavljeni otroška igrala, fitnes na prostem in urbana oprema, urejen pa je bil tudi prostor za druženje.