Zunanji koši za odpadke

ekostajerka1 ekostajerka1  –  09. 11. 2020  –  Območje 4
214.jpg
214.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Studencih imamo več ulic kjer primanjkuje košev za odpadke. Ker so koši lahko zelo oddaljeni, nekateri ljudje zato odpadke mečejo kar vsepovsod po pločnikih, včasih jih zanese celo na ceste.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Koši za odpadke se bodo namestili na vsakih 150 m, zaželjeno na levi in desni strani ceste. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedla se bodo manjša gradbena dela in monterska dela za postavitev košev. Koši so lahko samostoječi ali ulični.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sokolska ulica, Valvasorjeva ulica, Obrežna ulica, Ruška cesta.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V okolici ne bo po tleh ležečih smeti, ulice bodo prijetnejše na pogled, med sprehajanjem se ne bo potrebno umikati smetem.


Vrednost projekta: 3000 €