Ta projekt ni bil izglasovan.

POMAGAM

KatMoh KatMoh  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
212.jpg
212.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru deluje ločeno ali delno ločeno vsaj 74 prostovoljnih organizacij. Cilj predloga je vzpostavitev skupne platforme za vse že obstoječe prostovoljne organizacije in neformalne skupine.

Težava ločenega delovanja prostovoljnih organizacij in neformalnih skupin je v tem, da vsaka pokriva le določena področja in je usmerjena v določeno strukturo ljudi, platforma bi posameznim iskalcem pomoči omogočala, da najdejo pomoč za različne stiske, hitro in pregledno, na enem mestu. 

 

Odziv prostovoljnih organizacij in prostovoljcev za lajšanje socialnih in zdravstvenih stisk je, v času prisotnosti Covid-19 in tudi sicer, izjemno pomemben. Pomoč potrebujejo tudi posamezniki, ki običajno ne spadajo med prejemnike pomoči humanitarnih in drugih organizacij. Prav tako pa vsaka takšna situacija povzroči aktivacijo novih prostovoljcev, ki želijo pomagati in se priključijo prostovoljnim organizacijam.

Kadar se z namenom pomagati nekomu v stiski poveže več ljudi, ki sicer niso povezani v okviru društev, govorimo o neformalnih skupinah, ki ponekod zelo uspešno delujejo. Tovrstne skupine se največkrat aktivirajo ob izrednih razmerah (primer: trenutno aktualne razmere Covid-19), ko te razmere minejo, pa se razpustijo. Platforma bi omogočala vključevanje tako neformalnih skupin kot formalnih prostovoljnih društev.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naša ideja je povezati prostovoljne organizacije na enotnem portalu in definirati področja pomoči, ki so jih pripravljeni ponuditi oz. jih nudijo že sicer. S tem bi se izognili stigmatizaciji prostovoljstva in opogumili posameznike, da se odločijo za pomoč. Ideja je nastala na podlagi zanimanja nekaterih prostovoljnih društev, pri čemer so ta izrazila potrebo po skupni platformi, ki bi lahko v naslednji fazi služila tudi za medsebojno pomoč na ravni društev.

Pomemben vidik platforme, ki ga želimo izpostaviti je, spodbujanje prostovoljnih organizacij k pomoči šolanja na daljavo in varstva predšolskih otrok. Učenci in dijaki potrebujejo pomoč iz številnih razlogov:

 • Učenci priseljenci, s težavami razumevanjem jezika,

 • Učenci z učnimi težavami,

 • Učenci, ki so večinoma sami doma, zaradi odsotnosti staršev,

 • Učenci, katerih starši iz različnih razlogov niso zmožni ponuditi ustrezne pomoči,

 • Ter še mnogi drugi.

Stiska staršev, ki se soočajo s številnimi izzivi, je vidna tudi na primeru predšolskih otrok, katerim bi platforma prav tako pripomogla s spodbujanjem organizacij, da priskočijo na pomoč pri varstvu otrok.

 

Zgradba projekta

Platforma bi bila sestavljena iz

 • Seznama prostovoljnih društev, 

 • Posameznih podrobnosti prostovoljnih društev (zasedenost, področja),

 • Različnih online delavnic in pogovornih skupin (možen online pogovor),

 • Razčlenitve platforme glede na področja pomoči,

 • Razčlenitve platforme glede na različne starostne skupine (otroci, mladi, odrasli, starejši),

 • Vključevanja MOM kot pobudnika platforme Pomagam,

 • Vključevanja medijske podpore (na lokalni in državni ravni) za poročanje o dobrih praksah in empatiji prostovoljcev,

 • Vključevanje znanih slovencev na platformo (krajši videji, zapisi). 

 

Prav tako so na voljo naslednje domene:

 • Pomag.am 

 • Pomam.com

 • Pomagam.eu

 • Pomagam.net 

Pregled aktualnih prostovoljnih organizacij v Mariboru kaže na številčnost (74), teh organizacij ki bi jih zelo spretno in pregledno lahko vključili v spletno platformo Pomagam.

 

Bajalka Maribor

Center Mentalis Maribor

Center za pomoč na domu Maribor

Center za socialno delo Maribor

Center za socialno delo Maribor, Materinski dom Maribor

CSD Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

DOM ANTONA SKALE   

Dom Danice Vogrinec Maribor

Društvo Center za pomoč mladim-podružnica Maribor

Društvo CTRP Maribor, so.p.

Društvo diabetikov Maribor

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Društvo INKONT

Društvo invalidov Maribor

Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor

Društvo Ponirek Maribor

Društvo SMC Maribor

Društvo študentov invalidov Slovenije - Enota Maribor

Društvo študentov medicine Maribor

Društvo študentov psihologije Maribor

Društvo tabornikov Rod XI.SNOUB

Društvo TOTI DCA Maribor

Društvo vojnih invalidov Maribor

Društvo za avtizem DAN Maribor

Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke Maribor

Družinski center Maribor, društvo za pomoč družinam in posameznikom

EIC Univerzum Minerva Maribor

EKTC so.p., Maribor

FESTIVAL BORŠTNIKOVO SREČANJE

Fotoklub Maribor

INŠTITUT SOFIJIN IZVIR  

Inštitut za osebnostni razvoj Maribor

JSKD (OI Maribor)

KD REPS   

KMŠ

Kulturni center Maribor

Mariborska knjižnica

Mariborska kolesarska mreža

Mažoretni klub Maribor

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

MMSM

Moment

OŠ Bojana Ilicha

OŠ Gustava Šiliha Maribor

OZARA ZAVOD Maribor

Pedagoški zavod Maribor

Permakulturni inštitut Maribor

PIKA.DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE   

PLESNA IZBA  

PRAVNI CENTER MOZAIK, Maribor

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Maribor

Romsko društvo Romano Pralipe Maribor

Sonček -društvo za cerebralno paralizo Maribor

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

ŠENT, Dnevni center ŠENTLENT Maribor

ŠOUM

Taborniški rod Ukročena reka Maribor

UGM

UKC Maribor

UM UKM

Univerzitetna športna zveza Maribor

VDC POLŽ Maribor

Zadruga ARTMIJEMAR z.o.o., so.p.

Zavod Aloja, Maribor

Zavod Atopika, Maribor

Zavod CITILAB Maribor, so.p.

Zavod Etnika

Zavod Franko Maribor

Zavod IRP

ZAVOD JAZBI 

Zavod LaMag Maribor

Zavod MARS Maribor

Zavod PIP

Zavod TREND-PRIMA, Maribor

Zavod uho; oko: Maribor

Zavod za raziskovanje umetnosti Maribor

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo Maribor

Zveza prijateljev mladine Maribor

   

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta in aktivnosti bi potekale v naslednjih korakih:

 1. Definiranje delovnega procesa z MOM,

 2. Skupni online meeting s prostovoljnimi organizacijami in drugimi neformalnimi skupinami, predstavitev ideje,

 3. Finalizacija ideje in definiranje vseh funkcionalnosti,

 4. Iskanje izvajalcev (potrebujemo štiri profile izvajalcev: načrtovalec, grafični oblikovalec, programer, predstavnik za stike z javnostjo),

 5. Določitev koordinatorja projekta,

 6. Določitev časovnega okvirja, faze in narave delovnega procesa,

 7. Arhitekturo platforme na način, da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo (UX), 

 8. Grafično oblikovanje,

 9. Izdelava spletne strani,

 10. Vabilo medijem, da se pridružijo podpori projektu in ostale marketinške aktivnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvedba projekta je digitalna, prav tako bi vsi potrebni sestanki potekali digitalno, da zadovoljimo priporočilom organov za trenutne razmere. Dokončana platforma bi bila predana MoM, ki bi lahko z njo razpolagala po lastni volji in odločala o njenem nadaljnjem razvoju.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z vidika organizacij in skupin:

 • Projekt prinaša potrebne in dobrodošle spremembe v strukturi prostovoljnih društev in drugih neformalnih skupin, 

 • Povezovanje na nivoju društev in skupin,

 • Deljenje pozitivnih in negativnih izkušenj ter izogib slednjim, na nivoju društev in skupin,

 • Razbremenitev nekaterih prostovoljnih društev.

 

Z vidika končnih uporabnikov:

 • Strukturno izboljšanje iskanja pomoči v različnih stiskah,

 • Boljša odzivnost prostovoljskih skupin,

 • Informacije in kontakti na enem mestu,

 • Virtualna izkušnja,

 • Krepitev občutka vidnosti in varnosti.

 

Z vidika MOM:

 • Aktualni pregled stanja zasedenosti prostovoljnih in drugih skupin, 

 • Vključitev prostovoljnih skupin in neformalnih skupin na različna področja občinskega delovanja,

 • Nagovor prostovoljnih društev in neformalnih skupin na enem mestu.

Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  Nima definiranih mejnikov