Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlog je enak kot predlog št. 208. z isto označeno lokacijo v območju 2. Obravnava se predlog št. 208

Pitniki pod Kalvarijo

Lana Erlač Lana Erlač  –  09. 11. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mariborčani na Kalvarijo zelo radi zahajamo, za rekreacijo je nujna voda in glede nato, da je pod Kalvarijo na platoju Mariborski vodovod je zelo žalostno, da ni postavljenih pitnikov, da bi se lahko odžejali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

3 pitniki na območju pod Kalvarijo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sodelovanje z Vodovod Maribor, pitniki so lahko enaki kot v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Maribor, pod Kalvarijo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Odžejani obiskovalci, rekreativci.Vrednost projekta: 2000 €