Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Investicija je v rednem planu MOM in bo izvedena v sklopu rednih nalog, zato je označena kot neizvedljiva.


Tlakovanje Ključavničarske ulice

Participacija Participacija  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ključavničarska ulica, ki  zagotavlja peš dostop v staro mestno jedro, je neustrezno utrjena. Delno je tlakovana s tlakovci, ki so zaradi slabe izvedbe posedeni, delno pa je gramozirana ali utrjena z improviziranim asfaltom ter betonom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izvedbo tlakovanja Ključavničarske ulice, s katerim  bi olepšali staro mestno jedro in omogočili varen dostop tudi številnim turistom na območje Židovskega trga, na katerem sta locirani Sinagoga in Židovski stolp, kot dragcena kulturna spomenika. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izvesti:

Odstranitev obstoječih tlakovcev in utrditve.

Izvedba spodnjega ustroja.

Položitev tlakovcev ( delno je možno uporabiti obstoječe tlakovce ).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tlakovanje bi se izvedlo na celotni površini Ključavničarske ulice od Ulice Kneza Koclja do Židovske ulice.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tlkovanjem Ključavničarske ulice bi zagotovili varen dostop do Židovskega trga in izboljšali izgled starega mestnega jedra ter s tem turistični utrip Maribora.


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov