Fitnes na prostem in igrišče za otroke- Limbuš

AndrejŠ AndrejŠ  –  09. 11. 2020  –  Območje 3
177.jpg
177.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Limbušu zelo pogrešamo prostor za druženje otrok, odraslih in starejših.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob stavbi, ki jo že leta imenujemo Medgeneracijski center Limbuš se nahaja neizkoriščeno zemljišče v lasti MOM, ki bi ga lahko namenili ureditvi fitnesa na prostem te igrišču za otroke. Na tem mestu se že danes občasno dogajajo različne aktivnosti, kot je jutranje razgibavanje starejših, občasne prireditve Turističnega društva itd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev terena, postavitev otroških igral, postavitev naprav za fitnes na prostem, namestitev klopi ...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcela 9/1 k.o. Limbuš

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Limbuš bi pridobil prostor za druženje otrok, mladih, odraslih in strejših ter nekaj urejenih rekreacijskih površin.Vrednost projekta: 15000 €  • Datum objave 28. 01. 2022


    Izvajamo

    V središču Limbuša bomo postavili igrala, fitnes na prostem in urbano opremo. Združeni bodo trije projekti: Fitnes na prostem, Igrišče za otroke v Limbušu ter Otroška igrala in ureditev prostora za druženje. Izvedba je predvidena v letu 2022.

  • Datum objave 21. 06. 2022


    Izvedeno

    V novembru 2022 so bili v središču kraja, med zdravstvenim domom in trgovskim centrom, postavljeni otroška igrala, fitnes na prostem in urbana oprema, urejen pa je bil tudi prostor za druženje.