Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Urejanje cvetličnih korit se izvaja v sklopu rednih nalog. Predlog bo posredovan podjetju, ki vzdržuje cvetlična korita v mestu.


Cvetlična korita

Sonja Sonja  –  09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Neurejenost obstoječih cvetličnih korit in postavitev novih

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naj hortikulturno društvo sodeluje pri pregledu in postavitvi novih korit. Prav tako pa pri vzdrževanju.

Lahko bi  korita bila tudi predlagana za urejanje preko osnovnih in srednjih šol. Korita bi bila označena z imeni in bi lahko ob koncu šolskega leta bila tudi predmet nagrad za urejenost, ideje ...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Malo truda

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po vsem centru mesta

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lepša urejenost in odnos otrok do mestna in njegove lastnine.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov