Ureditev zelene površine in otroškega igrišča (Smetanova ulica)

Katarina Ogrinc Katarina Ogrinc  –  09. 11. 2020  –  Območje 2
162.jpg
162.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MČ Koroška vrata ne premore niti enega javnega otroškega igrišča. V najboljšem primeru najdemo na dvoriščih nekaterih blokov zgolj dotrajana igrala in polomljene klopi, ki datirajo v čas izgradnje bloka. Med sprehajanjem po naši četrti kaj hitro opaziš, da ne premore niti ene javne zelenice ali manjšega parka, ki bi ponujal možnosti za aktivna druženja otrok in kjer bi se lahko srečevale različne generacije (od otrok do starostnikov). Tako smo družine z majhnimi otroki primorane pešačiti v mestni park, starejši ljudje pa zgolj na sprehode okrog svojih blokov ali vzdolž pločnikov ob prometnih cestah.

Na lokaciji, kjer predlagam v nadaljevanju opisane ureditve, je nekoč (v šestdesetih letih) stalo čudovito urejeno otroško igrišče z zelenjem, klopmi (glej sliko). Sedaj samevajo rjaveči ostanki ogrodij, okoliški stanovalci samoiniciativno vzdržujejo zeleno površino, skrbno negujejo eno samo drevo, ki še vedno vztraja na sredini zemljišča, starši otrok pa na rjaveča ogrodja natikajo gugalnice, da se lahko vsaj najmlajši zazibajo v nebo. Kljub vsej dobri volji, ki jo tukajšnji stanovalci izkazujejo, je podoba tega, nekoč lepega igrišča, sramotno klavrna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da prostor uredite tako, da bo postal zeleno stičišče druženja tako najmlajših kot najstarejših, in sicer:

- postavitev igral za starostne skupine pod in nad 3 leta in hkrati naj bo vsaj en element primeren za gibalno ovirane otroke. Otroci potrebujejo igro, gibanje, druženje. Predvsem blokovska naselja morajo nuditi priložnosti za zdravo in varno gibanje zunaj zaprtih prostorov, socializacijo med različnimi otroki in tudi različnimi generacijami.

- Postavitev ptičje krmilne hišice. Spoštljiv in skrben odnos do narave je ključen za zdrav razvoj otrok. Z opazovanjem ptic, hranjenjem otrok neguje takšen odnos.

- Zasaditev vsaj dveh dreves. Drevesa so naši zavezniki. Ko je vroče, nas hladijo. Kar onesnažimo, očistijo. Hkrati so tudi domovanje ptic in drugih drobnih živali.

- Postavitev vsaj dveh klopi in enega koša za smeti. Posedanje na klopci, pomenjkovanje, spoznavanje ljudi je vedno prijetno. V tej okolici že tako primanjkuje klopi, zato bodo tega veseli vsi starejši, ki ne zmorejo premegovati daljših razdalj.

- Eno parkirišče za avtomobile (neposredno pred vhodom na igrišče) spremeniti v parkirišče za kolesa in ga opremiti s stojali za kolesa. Na kolo za zdravo telo, so nekje dejali. :)

- Urediti travnato površino. Površina je deloma asfaltirana, deloma je trava uničena, zato je treba nujno osvežiti koncept parka.

- Zasaditi, npr. maline in borovnice. Prijetno bi bilo,da bi lahko otroci med igranjem pozobali kakšno jagodo. S tem tudi spoznavajo naravo, učijo se deliti stvari z drugimi.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za potrebe tega projekta predlagam, da vključimo krajinskega arhitekta, ki bi vse predloge zaobjel v smiselno celoto. Potrebno bo preurediti celotno travnato površino, zasaditi zelenje, postaviti klopi, koš in igrala ter stojala za kolesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ureditev predlagam na zemljišču 658/1208, ki je v lasti MOM (vhod s Smetanove ulice, zemljišče nad zakloniščem, nasproti dijaškega doma).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno se bo dvignila kvaliteta bivanja otrok. Otroci bodo s tem dobili prostor za varno gibanje, druženje v naravi. Izboljšane motorične spretnosti, spoštljiv odnos do živali in rastlin, navezovanje stikov... vse to je odlična popotnica za razvoj v zdravega odraslega človeka.

Svoj kotiček med zelenjem in otroškim smehom bodo našli tudi starejši, ki so pogosto osamljeni, odrinjeni.

Z zasaditvijo dreves, grmovnic bomo pozitivno vplivali na okolje. Prav tako s postavitvijo stojal za kolesa, saj s tem sporočamo, da je kolesarjenje dobro in dobrodošlo.

Prepričana sem, da se bo s tem skupnost še bolj povezala in posledično se bo s tem okrepila solidarnost, empatičnost, skrb za ranljive posameznike naše družbe.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 01. 02. 2022


   Izvedeno

   V Smetanovi ulici v mestni četrti Koroška vrata smo uredili nova otroška igrala; gugalnico "ptičje gnezdo", igralni stolp in vrvno piramido. /Projekt zaključen: november 2021. /Foto: Marko Pigac

  • Datum objave 21. 06. 2022


   Izvedeno