Varovanje Krajinskega parka Drava

Oton Štrucl Oton Štrucl  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odlok o krajinskem parku sprejet že davnega leta, vendar ni nobene kontrole nad njim.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se iz Krajinskega parka umaknejo vsa motorna vozila razen kmetijski traktorji

Prostoživeče živali bi se počasi vračale nazaj kajti hrup motorjev in podobnih vozil jih preganja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev mejnih tabel in prometnih znakov, ki bi prepovedali vožnjo po KP. Redna kontrola pristojni organov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

na celotnem območju Krajinskega parka v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Več življenja in miru v naravi


Vrednost projekta: 2000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 26. 01. 2022


   Začeli izvajanje projekta

   Projekt bo izveden v letu 2022. Prometno signalizacijo lahko postavimo tam, kjer so javne kategorizirane ceste in površine. Za postavitev na drugih površinah potrebujemo soglasje ostalih lastnikov. Poteka preverjanje lastništva.

  • Datum objave 21. 06. 2022


   Začeli izvajanje projekta