Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Isti predlog je že podan pod št. 142 (Sokolska in Primčeva), ki je uvrščen na glasovanje, zato je ta izločen iz glasovanja.


Umiritev prometa

Irena Novak Irena Novak  –  08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Sokolski ul in Primčeva ul se že dalj časa trudimo umiriti promet. V križišču omenjenih ulic prihaja redno do prometnih nesreč. Vzrok je v veliki večini neprilagojena hitrost. Vozniki po ulicah vozijo z veliko hitrostjo, pri tem jih ne ovirajo niti naša parkirana vozila. Vozila parkiramo na pločniku, da bi tako vsaj malo poskusali ustaviti dirke, saj je na ulici doma veliko malih otrok. Narobe parkirana vozila pa nam preganjajo mestni redarji. Za umiritev prometa, znižanje hitrosti, preprečevanje prometnih nesreč in ureditev parkiranja, predlagam postavite postavitev hitrostnih ovir - ležečih policajev, na omenjenih ulicah. Stanovalci na omenjenih ulicah, kot tudi sosednjih ulicah smo zbirali podpiše podpore omenjenega projekta. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vgradnja hitrostnih ovir - ležečih policajev. Umiritev prometa, posredno preprečevanje prometnih nesreč. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vgradnja hitrostnih ovir. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Sokolski in Primčevi ulici. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Umirila hitrost voznikov, zmanjšano število prometnih nesreč, večja varnost otrok in ostalih udeležencev v prometu. 


Vrednost projekta: 10 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov