Ureditev sprehajalne poti ob Dravi

ekostajerka1 ekostajerka1  –  04. 11. 2020  –  Območje 4
109.jpg
109.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za zemljišče ob sprehajalni poti tik ob Dravi (Studenški brvi). Zaraščenost z invazivnimi vrstami (npr. robinija, visoki pajesen, japonski dresnik) povzroča težave sprehajalcem in naravi (padanje bolnih in šibkih dreves na pot, alergije na cvetni prah, okužbe rastlin s škodljivci, oteženo sprehajanje zaradi razraslosti rastlin na pot, spreminjanje strukture tal - povečana nevarnost plazovitosti terena).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odstranila se bodo invazivne rastlinske vrste (npr. robinija, visoki pajesen, japonski dresnik), ob sprehajalni poti bo nastal lep drevored in asfaltirana pot, ki vodi neposredno od Studenške brvi do Ruške ceste bo obnovljena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi se lahko posvetovali še z geomehanikom ali geologom, da poda oceno tveganja za nastanek plazov ob saniranju zemljišča. Nato se na podlagi te ocene sprejmejo določeni ukrepi za stabilizacijo terena. Zatem se lahko začne odstranjevati invazivne rastlinske vrste in se na njihovo mesto posadi manjša drevesa ali grmi, zaželjene so avtohtone vrste (npr. leska, maklen, gaber, breza). Po ureditvi zemljišča se lahko obnovi tudi asfaltirana vijugasta pot, ki vodi do Ruške ceste ter se naredi nova ograja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Območje 4: MČ Studenci

Zemljišče tik ob sprehajalni poti ob Dravi, v bližini Studenške brvi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Urejena sprehajalna pot bo privlačila več obiskovalcev, rekreiranje in sprehajanje bo bolj prijetno.


Vrednost projekta: 10000 €

Projekt se oceni na 10.000€.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 26. 01. 2022


   Izvedeno

   S poti ob Dravi, na odseku od Studenške brvi do Jožefove cerkve, smo odstranili invazivne rastline in pot popeskali.

  • Datum objave 21. 06. 2022


   Izvedeno