Ta projekt ni bil izglasovan.

Namestitev hitrostnih ovir na Pekrski cesti

Jani Jani  –  04. 11. 2020  –  Območje 4
108.JPG
108.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vse večje poseljenosti predela Studenc pod Pekrsko gorco je postala Pekrska cesta zelo prometna, predvsem v delu od krožišča z Erjavčevo pa vse mimo Doma pod gorco. Na omenjenem odseku je zelo dotrajan asfalt zaradi povečanega prometa proti gradbiščem novih stanovanjskih naselij, še večjo težavo pa predstavlja varnostni vidik, saj polovica tega odseka sploh nima urejenega pločnika, promet pa je frekventen, veliko avtomobilov vozi z neprilagojeno hitrostjo. Ob tem je potrebno poudariti, da je ta cesta zelo priljubljena dostopna pot do Pekrske gorce, po njej se sprehajajo številni varovanci Doma pod gorco, cesta je šolska pot za številne otroke iz okolišnih ulic, ob popoldnevih se otroci ob cesti tudi igrajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na odseku od krožišča Erjavčeve in Pekrske ceste pa do Doma pod gorco:

- prvenstveno namestitev vsaj 4 hitrostnih ovir,

- v koliko je izvedljivo ureditev pločnika po celotni cesti,

- preplastitev asfalta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cestna gradbena dela (namestitev hitrostnih ovir, ureditev pločnika, preplastitev cestišča).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na odseku Pekrske ceste od krožišča z Erjavčevo pa do Doma pod gorco.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost otrok, starejših in ostalih peščcev in kolesarjev.


Vrednost projekta: 20000 €

Strošek postavitve nega ležečega policaja je cca. 6000€, zato se vrednost popravi na 20.000€


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov