Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Štrekljeva na tej lokaciji je na določenih odsekih preozka za ureditev pločnika, prav tako pa ima na določenih odsekih pločnik, ki pa je zaparkiran z vozili stanovalcev.


Pločnik v Štrekljevi ulici

ema.zlatoper@gmail.com ema.zlatoper@gmail.com  –  04. 11. 2020  –  Območje 4
105.jpg
105.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Štrekljeva ulica je zelo prometna cesta. V Štrekljevi ulici smo od Ukrajinske pa do Janševe ulice brez pločnika. Hoja ob robu ceste je zelo nevarna, saj vozniki ne upoštevajo niti znaka omejitve hitrosti. Na cesti je poleg odraslih tudi veliko otrok, ki hodijo vsakodnevno v vrtec v Janševo ulico, drugi pa v OŠ Slave Klavore. 

Pred stanovanjskim blokom Štrekljeve ulice od 34 do 38, pa vse do Janševe ulice ni razsvetljave, tako, da je ta del ulice cca  350 m v jesenskem in zimskem času v temi, kar še povečuje prometno nevarnost.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev novega pločnika , razsvetljave, za varnost ljudi v prometu

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustrezne službe, ki so temu namenjene

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Štrekljevi ulici, od Ukrajinske do Janševe ulice,  Maribor (pločnik)

V Štrekljevi ulici tudi razsvetljava, kjer je še ni.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Hoja po pločniku bi bila bolj varna, kot hoja ob cesti, enako hoja ob razsvetljavi ulice.


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov