CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je del rednih vzdrževalnih del, MOM trenutno izvaja zasaditve nadomestnih dreves in na Ljubljanski se bo zasadilo 8 novih dreves v roku 14 dni , v kolikor bo to dopuščalo vreme.

Zasaditev manjkajočih dreves na Ljubljanski ulici

01. 11. 2020  –  Območje 4
Posekano drevo
Posekano drevo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Ljubljanski ulici, predvsem na odseku med Fochevo in Cesto Proletarskih brigad je v sicer lepem drevoredu skozi leta zbolelo nekaj dreves, ki so bila posekana, vendar nikoli nadomeščena in sedaj namesto dreves tam stojijo žalostni krogi trave s štorom. Drevored zato deluje škrbast z velikimi razmaki v linijah dreves. Ta posekana drevesa bi bilo potrebno nadomestiti in drevoredu vrniti njegov sijaj.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na lokacijah, kjer so včasih bila zasajena drevesa (z izjemo lokacij, ki sedaj služijo dovozu k hišam) izkopljejo štori starih posekanih dreves in se zasadijo nova drevesa primerne vrste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo odstraniti štore in urediti zasaditveno jamo, nato pa zasaditi nova drevesa ter sanirati pločnik po posegu, če bi se poseglo tudi v pločnik.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na odseku Ljubljanske ulice med Fochevo in Cesto proletarskih brigad na obcestni površini, kjer tudi sicer rastejo drevesa.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal se bo izgled drevoreda, nova drevesa pa bodo še povečala dobrobiti, ki jih okolju prinaša drevje, torej senco, čistejši zrak, zaščito pred ujmami, itd.