CONSUL

UREDITEV KOLESARSKE POTI DESNEGA NABREŽJA REKE DRAVE

30. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev desnega brega reke Drave

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- ureditev kolesarske poti /pešpoti ob Dravi na desnem bregu, od malega mosta do Jožefove cerkve 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- pot se naj asfaltira in uredi/namesti razsvetljava 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ob Dravi na desnem bregu, od malega mosta do Jožefove cerkve (na poti dolgi cca 2 km)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

izboljšanje kolesarjenja in hoje/sprehajanja, saj se po vsakem manjšem nalivu pot spremeni v blato in večje luže, izboljšanje kvalitete sprehajanja in kolesarjenja ob Dravi tudi na desnem bregu

-ponoči (pozimi je tema že ob 16.30 uri) je sprehajanje (psov) možno le v temi, razsvetljava bi desni breg izenačila z ureditvijo nabrežja na levem bregu, kjer je to že urejeno