CONSUL

Ureditev okolice in vrha Pekrske gorce

27. 10. 2020  –  Območje 3
Pekrska gorca
Pekrska gorca

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pekrska gorca je, ne samo ena najbolj priljubljenih sprehajalnih poti mnogih Mariborčanov, ampak tudi pomembna turistična znamenitost, ki jo premalo cenimo. Celostno bi lahko to omnočje izkoristili za promocijo smučarske skakalnice, ki je bila po svoji velikosti takoj za Planiško in jo je narisal inženir Bloudek. Na južni strani se bohoti vinska trta, ki bi jo lahko vključili v Maribosrko vinsko cesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam:

1. Ureditev peš poti na Pekrsko gorco (S in J stran), dodatne klopi na zahodni strani peš poti (prelep sončni zahod) in namestitev košev za smeti in pasje iztrebke.

2. Montaža klopi in pitnikov na gorci in tik po njo (nad vinogradi je lepa, sončna, ravna površina, ki kar klkiče po sprostitvi v naravi).

3. Večjo promocijo in boljšo organizacijo božičnega "pohoda z lučkami".

4. Večjo promocijo vinske trte na Pekrski gorci in morebitno organizacijo Martinovega pohoda na Pekrsko gorco (11. 11.)  s kulinarično ponudbo in promocijo vin okoliških pridelovalcev. Nenazadnje je Pekrska gorca del poti sv. Martina (Via Sancti Martini).

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Klopi, koši za smeti, pitnik.

2. Ureditev turističnih in naravnih znamenitosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na in okoli Pekrske gorce.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Razvoj turizma in boljša kvaliteta življenja občanom.

Vrednost projekta

3000 €

Znesek se nameni za ureditev poti, postavitev klopi in košev. Postavitev pitnika s pripadajočo navezavo na vodovodno omrežje bi presegla največjo vrednost projekta. Mehke vsebine, ki jih predlaga, bodo posredovane občini in Zavodu za turizem kot priporočilo za prihodnost.