CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Lokomotiva se nahaja na zemljišču, ki ni v lasti MOM, prav tako ne lokomotiva. pobudnici se predlaga, da kontaktira SŽ.

Obnova, zaščita in vzdrževanje lokomotive pred glavno Železniško postajo v MB

27. 10. 2020  –  Območje 2
Lokomotiva pri glavni Železniški postaji v Mariboru
Lokomotiva pri glavni Železniški postaji v Mariboru

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred glavno Železniško postajo Maribor stoji lokomotiva JŽ 151-001. Rja jo pospešeno razjeda in mestu ne služi na čast. Po mnenju strokovne javnosti je vredna prenove ker je že vpisana v Register kulturne dediščine in je "edini ohranjen primer takega tipa na naših tleh ter je identitetno povezana s prihodom in razvojem železnice in samega mesta".

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Podajam pobudo za obnovo, zaščito in redno vzdrževanje lokomotive. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ker je lokomotiva po dostopnih informacijah v lasti Slovenskih železnicah, stoji pa na urejeni ploščadi, ki je v lasti MoM, bi bila potrebna skupna pozitivno naravnana akcija. Sama obnova, zaščita in vzdrževanje se prepusti stroki, ki se ukvarja z kulturno in tehnično dediščino. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvaja na sami lokaciji, pred Železniško postajo. Premeščanje na drugo lokacijo zaradi obnove je logistično prezahtevno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Železniška postaja je še vedno točka prvega stika z mestom za mnoge dnevne potnike in popotnike. Obnovljena lokomiotiva bi o mestu oddajala popolnoma drugačen vtis! Povdariti je potrebno tudi to, da se lokomotiva nahaja znotraj območja kulturnega spomenika Maribor-mestno jedro, kar je dodatna spodbuda za obnovo.