CONSUL

Hranjenje prostoživečih živali

26. 10. 2020  –  Območje 2
Hranjenje živali tabla
Hranjenje živali tabla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MO Maribor je sprejela odlok prepovedi hranjenja prostoživečih živali. Žal še veliko ljudi hrani živali z gospodinjskimi ostanki, največ v Mestem parku in na obrežju reke Drave. Neprimerno hranjenje škodi živalim (ribe, ptice...) in naravi, obenem vpliva na večjo razmnoževanje golazni.  Inšpekcijske službe ne opozarjajo ali kaznujejo takšna dejanja, občina oz. pristojne službe niso aktivne pri ozaveščanju ljudi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev tabel po vzoru mest v tujini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določiti lokacije za postavitev tabel, izdelava in postavitev tabel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park, Magdalenski park, Stražun, obrežje reke Drave...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Onemogočiti pogin živali, zmanjšanje populacije podgan in ostalih škodljivcev.

Vrednost projekta

3000 €